Rotfest i tradisjonen

Eg arbeider i hovudsak med keramikk etter norsk pottemakartradisjon.

Med fotfeste i eit rikt tilfang av fargar, dekor og form, arbeider eg mot nye uttrykk.

Inspired by tradition

My work is based on the traditional pottery of Norway.

I use the colours, shapes and patterns as an inspiration to create new pieces.

Følg meg på Facebook

Syltekrukke
Syltekrukke

Eg er på Facebook - følg meg gjerne der!

http://www.facebook.com/MaaseidvaagArt

Utstilling på Fotland Mølle

Skillingsskål
Skillingsskål

Det var ei stor glede å få i land separatutstillinga på Fotland mølle!

Barnehageprosjekt

Tornado
Tornado

Våren 2015 fekk eg arbeida i Varden barnehage i Stavanger.

Nytt i Oslo og i Lofoten

Fiskesprett
Fiskesprett

Det er kjekt å kunna melda om at godtfolk i Oslo og i Lofoten – anten dei no bur der eller reiser forbi – no kan finna eit utval av tinga mine på henholdsvis Den norske husf

Om Torunn

Ved å arbeida i nær kontakt med tradisjonsmateriale, utviklar eg vidare kunnskapen eg fekk frå Ellen Kjærgaard, Césàr Fariña og Hege Stenseng på Pottemakeriet ved Norsk Folkemuseum i Oslo.

 

Bakgrunnen min som etnolog er også til både glede og nytte i arbeidet.

Forhandlarar

  • Raulandsakademiet
  • Torvhuset på Fotland mølle, Time
  • Dalane folkemuseum
  • Gaute Rostrup, Sandnes
  • Husfliden-butikkar over heile landet

Kontakt

Heskestadveien 9
N-4015 Stavanger
tlf.: +47 958 76 353

 

post(snabel-a)maaseidvaag.com

- - - 

Ta kontakt for å avtala møte.